Aanmelden stage

Leerlingen die in het theehuis stage willen komen lopen, kunnen dat doen via school als ze op de Leo Kannerschool zitten.

Wie niet op deze school zit, kan een e-mail sturen met je algemene gegevens en de periode waarin hij of zij stage moet lopen naar:theehuisjansland@gmail.com. Zodra wij de gegevens binnen hebben nemen wij contact op.

Ouders en verzorgers kunnen om voorinformatie vragen en contact opnemen via theehuisjansland@gmail.com