Doel van het theehuis

Met het theehuis willen wij in de eerste plaats een werkervaringsplaats bieden aan jongvolwassenen met een autisme spectrum stoornis en/of een probleem op het gebied van verbale communicatie en het begrijpen van non-verbale communicatie, zodat zij werkervaring kunnen op doen.

Daarnaast willen we met het theehuis  de bezoekers van de begraafplaats een warme en sfeervolle plek bieden om even rustig te kunnen nadenken of een gesprek te kunnen voeren alvorens in het dagelijks leven terug te keren. Ook voor wandelaars die van het park Rosenburgh genieten kan het theehuis een rustige pleisterplaats zijn. Op een ander moment van de dag kunnen bezoekers van de kinderboerderij in het theehuis onder het genot van een kopje koffie of thee genieten van de boerderijdieren. Voor kinderen is er limonade en in de zomer een ijsje te koop.

Het theehuis creëert in Voorschoten voor jongeren met een beperking de mogelijkheid om in een veilige, kleinschalige opzet , werkervaring op te doen. De begeleiding van de jongeren wordt door vrijwilligers verricht. Na een periode van werken ontvangen de jongeren een getuigschrift, waarmee ze een keuze voor de toekomst kunnen gaan maken.

De opbrengsten uit het theehuis komen in zijn geheel ten goede voor Stichting Jansland om zo niet afhankelijk te zijn/worden van anderen. De Stichting streeft er dus alleen naar om uit de kosten te komen. Winst maken is nadrukkelijk geen doel.

Door de kleinschalige opzet van het theehuis kan een win-win situatie ontstaan; een prettige, veilige omgeving waar jongeren met een beperking werkervaring kunnen opdoen en op die manier bezoekers van het mooie park Rosenburgh iets extra’s kunnen bieden!