Het doel van de stichting

Het doel van onze stichting is het creëren van een werkervaringsplaats voor onze doelgroep.

 

De werkervaringsplaats bestaat uit een kleinschalig theehuis in het park Rosenburgh te voorschoten.

Het theehuis creëert in Voorschoten voor jongeren met een beperking (uit de regio zuid-holland) de mogelijkheid om in een veilige, kleinschalige opzet , werkervaring op te doen. De begeleiding van de jongeren wordt door vrijwilligers verricht. Na een periode van werken ontvangen de jongeren een getuigschrift, waarmee ze een keuze voor de toekomst kunnen gaan maken.

De stichting heeft als  doelgroep;

Jong volwassenen vanaf 15 jaar met een autisme spectrum stoornis en/of een probleem op het gebied van verbale communicatie en het begrijpen van non-verbale communicatie.

De leerling beschikt over basale communicatieve en sociale vaardigheden, waardoor een optimale begeleiding binnen Theehuis Jansland mogelijk is.

De leerling dient het systeem van scholing te kunnen volgen conform het gehanteerde leerlingvolgsysteem.

 

 

Onderstaande uitgave ter gelegenheid van het 5-jarig jubileum van Theehuis Jansland kan in het theehuis gekocht worden voor € 4,00 per stuk. De gehele opbrengst komt ten goede aan de exploitatie van het theehuis.

Download (PDF, 3.04MB)