Het bestuur

Samenstelling bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester, 2 bestuursleden

Voorzitter : vacant
Secretaris : vacant
Penningmeester : Dhr. F. Bakker
Algemeen bestuurslid : Mevr. A.F. de Savornin Lohman
Algemeen bestuurslid : vacant

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s).

Het bestuur werk volledig onbezoldigd, overigens net als de omstreeks 36 vrijwilligers.