Het bestuur

Samenstelling bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester, 2 bestuursleden

Voorzitter : Dhr. J.W. Janssens
Secretaris : Dhr. R. Vonk
Penningmeester : Dhr. F.A.M. Bakker
Algemeen bestuurslid : vacant
Algemeen bestuurslid : vacant

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s).

Het bestuur werkt volledig onbezoldigd, overigens net als de omstreeks 36 vrijwilligers.