Theehuis Jansland zoekt vrijwilligers en bestuursleden

Theehuis Jansland zoekt vrijwilligers en bestuursleden.
Theehuis Jansland biedt al meer dan 5 jaar een werkervaringsplaats aan jongeren en jong
volwassenen met een autistisch spectrum stoornis, een spraaktaalstoornis en/of een lichamelijke
beperking. Dit jubileum is recent op grootse wijze gevierd. Het theehuis draait volledig dankzij de
inzet van vrijwilligers. De begeleiding van de jongeren wordt ook volledig door vrijwilligers verricht.
Om begeleiding te kunnen blijven bieden aan de leerlingen is het theehuis op zoek naar nieuwe
vrijwilligers op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Het is mogelijk om in een ochtenddienst (van
10:00 tot 14:00 uur) of middagdienst (van 13:30 tot 17:30 uur) te werken. De werkzaamheden zijn
heel divers. Voor meer informatie en/of aanmelden zie www.theehuisjansland.nl of kom zelf de sfeer
proeven!

Daarnaast is Stichting Jansland ook op zoek naar nieuwe bestuursleden. Voor meer informatie zie
www.theehuisjansland.nl of stuur een email naar theehuisjansland@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *