Theehuis Jansland viert 5 jarig bestaan

Theehuis Jansland viert 5 jarig bestaan

Op zaterdag 1 april van 11:00 uur tot 15:30 uur viert Theehuis Jansland feest. Dan is het vijf jaar geleden dat het theehuis zijn deuren openden voor de eerste gasten. Het jubileum wordt in het theehuis gevierd met een informatie- en talentenmarkt.

De afgelopen 5 jaar hebben een kleine honderd vrijwilligers zich ingezet om ruim 50 jongeren met een autisme spectrumstoornis, spraak- en taalstoornis of een lichamelijke beperking een werkervaringsplek te bieden. En met succes. Het merendeel van de jongeren is een vervolgopleiding gaan volgen of heeft een werkplek buiten Jansland gevonden.

Het jubileum valt samen met de start van de Autismeweek van 1 tot 8 april met als thema ‘Jong & Aut’. Burgemeester Bouvy-Koene opent op deze feestelijke dag om 11:00 uur de Autismeweek in het theehuis.

Leerlingen, vrijwilligers en het bestuur van Theehuis Jansland nodigen u van harte uit om bij de viering van het jubileum van het theehuis en de start van de autismeweek aanwezig te zijn.

Programma 1 april:

11:00 uur             Opening informatie- en talentenmarkt in kader van start Autismeweek 2017 door de burgemeester. Na de opening ontvangt de burgemeester van Martine van Deventer de jubileumuitgave 5 jaar Theehuis Jansland

11:15 uur             Speech Bob van Eerd met leerling theehuis

Met de opening van de informatie- en talentenmarkt wordt de start van de Autismeweek ingeluid. Willem Vos (airbrush) en Anthony Hanssens (tekenen/schilderen) laten hun talenten zien. Aan de informatiemarkt nemen diverse autisme gerelateerde organisaties deel (Autisme Informatie Centrum Den Haag, MEE Wassenaar, Organisaties voor jongeren zoals ‘autisme café’, Boba Levensloop begeleiding.

Het thema van de NVA Autismeweek 2017 is Jong & AUT. Dit thema is gekozen om het belang van vroegherkenning en –erkenning van autisme onder de aandacht te brengen. Waarom het belangrijk is om al vanaf jonge leeftijd de ontwikkeling van kinderen met (een vermoeden van) autisme te stimuleren. Zodat zij niet onnodig uitvallen op school of op het werk. Het is belangrijk dat zij kwaliteit van leven ervaren, en de kans krijgen om hun talenten op hun eigen manier en tempo te ontwikkelen. Theehuis Jansland draagt hieraan een steentje bij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *