Het bestuur

Samenstelling bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester, 2 bestuursleden

Dhr. B. Otto (voorzitter)
Mevrouw T. Vuurmans (secretaris)
Dhr. F. Bakker (penningmeester)
Mevrouw A.F. de Savornin Lohman (algemeen bestuurslid)

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s).

Het bestuur werk volledig onbezoldigd, overigens net als de omstreeks 36 vrijwilligers.